Privatlivspolitik

Denne fortrolighedspolitik beskriver vores metoder til håndtering af data, der leveres eller indsamles af vores digitale platforme, som gør det muligt for vores besøgende at få adgang til vores websted og bruge vores tjenester. Denne fortrolighedspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning og bestemmelserne i den lokale lovgivning.

  1. Generelle oplysninger om behandling af personoplysninger


Vi behandler kun personoplysninger til forudbestemte og legitime formål med det relevante retsgrundlag. De formål og det retsgrundlag, der anvendes for hver enkelt gruppe af personer, er anført nedenfor.

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde det behandlingsformål, som personoplysningerne blev indsamlet til. Hvis vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke, vil vi fortsætte med at gøre det, indtil du tilbagekalder samtykket. Opbevaringsperioderne for behandling af personoplysninger til et bestemt formål er beskrevet nedenfor.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

De data, du giver os, indsamles, når du kontakter os for at få produkter, tjenester eller oplysninger, logger ind på vores websteder, deltager i offentlige fora eller andre aktiviteter, der leveres af vores digitale værktøjer, udfylder kundeundersøgelser eller på anden måde kommunikerer med os. Vi indsamler data ved hjælp af forskellige teknologier, f.eks. cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik.

2. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personlige oplysninger til forskellige formål, afhængigt af dit forhold til os. Formålene og opbevaringsperioderne er beskrevet i tabellerne nedenfor.

Når du optræder som køber:

Formål med behandlingenPersonoplysninger, vi behandlerRetsgrundlagOpbevarings
periode
Køb på vores webstedefternavn og fornavn;- leveringsadresse;- virksomhedens eller den juridiske enheds navn (hvis brugeren er en juridisk enhed);- momsregistreringen af den juridiske enhed (hvis brugeren er en juridisk enhed);- e-mail-adresse (brugernavn);- adgangskode (i krypteret format);- telefonnummer til kontaktperson;- bopælsland.Contrat5 år fra ordreens indgåelse
Kommunikere med dig på grundlag af ordren– efternavn og fornavn;- leveringsadresse;- virksomhedens eller den juridiske enheds navn (hvis brugeren er en juridisk enhed);- momsregistreringen af den juridiske enhed (hvis brugeren er en juridisk enhed);- e-mail-adresse (brugernavn);- adgangskode (i krypteret format);- telefonnummer til kontaktperson;- bopælsland.Contrat5 år efter, at ordren er afgivet
Markedsføringskommunikation baseret på profileringstjenesterProfiloplysningerSamtykkeIndtil tilbagekaldelse
Afsendelse af kundetilfredshedsundersøgelsere-mail-adresse, fornavn og efternavn, oplysninger, der er givet i forbindelse med undersøgelsenJuridisk interesse i at optimere de kommercielle aktiviteter og foreslå tilpassede tilbud1 år fra den dato, hvor undersøgelsen blev gennemført
Udførelse af statistiske analyserAggregerede data vedrørende køb, visninger og andre aktiviteter på webstedet, som ikke gør det muligt for os at identificere den enkelte personJuridisk interesse i at optimere de kommercielle aktiviteter og foreslå tilpassede tilbud1 år
Gøre retskrav gældende, beskytte vores rettighederOplysningerne afhænger af det pågældende retskrav, idet princippet om minimering altid skal overholdesLovgivningI overensstemmelse med lovgivningen

I. Hvilke principper følger vi i vores dataforvaltning?
Solvensudbyderen følger følgende principper i sin databehandling:

Vi behandler personoplysninger lovligt og retfærdigt og på en gennemsigtig måde for dig.

Personoplysninger indsamles kun til bestemte, udtrykkelige og legitime formål og behandles ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi vil tage alle rimelige skridt til at sikre, at de data, vi behandler, er korrekte og om nødvendigt ajourført, og vi vil straks slette eller rette urigtige personoplysninger.

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre passende sikkerhed for personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling, utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse.

Tjenesteudbyderen skal opbevare dine personlige oplysninger

Vi behandler, dvs. indsamler, registrerer, organiserer, opbevarer og bruger dine personoplysninger på grundlag af dit forudgående informerede og frivillige samtykke og kun i det omfang, det er nødvendigt, og under alle omstændigheder til de formål, som de er beregnet til.

II. Hvem er vi?

Firmanavn: Nova Product Development Kft. (i det følgende benævnt “tjenesteudbyderen”)
Adresse: 2161 Csomad, Kossuth Lajos street 79. Ungarn
Virksomhedsregistreringsnummer: 13-09-194962
Momsnummer: 26500218-2-13
EU-VAT nummer: HU26500218
Telefon nummer: +3630/307/8498

Email: info@scipet.dk

Tjenesteudbyderen kontrollerer ikke de personlige oplysninger, der gives til den, og heller ikke deres ægthed. Den person, bruger eller kontrahent, der leverer dataene, er alene ansvarlig for, at de leverede data er korrekte. Ved at oplyse en e-mailadresse påtager brugeren sig også ansvaret for, at han/hun er den eneste, der bruger tjenesten fra den oplyste e-mailadresse. Med hensyn til denne ansvarsovertagelse påhviler ethvert ansvar i forbindelse med adgang fra en oplyst e-mail-adresse udelukkende den bruger, der har oplyst e-mail-adressen.

Tjenesteudbyderen vil som dataansvarlig behandle de registrerede personoplysninger fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og internationale anbefalinger og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne information. Tjenesteudbyderen er forpligtet til at beskytte sine partneres og brugeres personlige oplysninger og lægger den største vægt på at respektere brugernes ret til selvbestemmelse med hensyn til oplysninger på webstedet. Tjenesteudbyderen behandler personoplysninger fortroligt og træffer alle sikkerhedsforanstaltninger samt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at garantere oplysningernes sikkerhed.

Ved udviklingen og anvendelsen af disse oplysninger skal tjenesteudbyderen handle i overensstemmelse med ånden og anvendelsen af lov CXII af 2011 om retten til informationel selvbestemmelse og informationsfrihed, lov CVIII af 2001 om visse spørgsmål vedrørende elektronisk handel og informationssamfundstjenester samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679.

Personoplysninger, der behandles på webstedet, skal primært være tilgængelige for tjenesteudbyderen og dennes ansatte.

Tjenesteudbyderen har ret til til enhver tid at ændre denne privatlivspolitik ensidigt. Tjenesteudbyderen informerer brugerne om sådanne ændringer via hjemmesidens grænseflade.

Hvis du har spørgsmål, som ikke fremgår klart af denne privatlivspolitik, bedes du kontakte info@scipet.dk, og vores personale vil besvare dine spørgsmål.

III. Hvad er cookies, og hvordan skal man håndtere dem?

Cookies er små datafiler (i det følgende benævnt “cookies”), der overføres til din computer ved brug af webstedet af dit websted ved at blive gemt og lagret af din internetbrowser. De mest almindeligt anvendte webbrowsere (Chrome, Firefox osv.) accepterer og tillader som standard download og brug af cookies, men det er op til dig at ændre dine browserindstillinger for at afvise eller blokere dem eller slette cookies, der allerede er gemt på din computer. Du kan finde flere oplysninger om brugen af cookies i afsnittet “Hjælp” i hver enkelt browser.

Nogle cookies kræver ikke dit forudgående samtykke. Disse omfatter autentifikationscookies, multimedieafspillercookies, belastningsudligningscookies, sessionscookies for at hjælpe dig med at tilpasse brugergrænsefladen og brugercentrerede sikkerhedscookies.

Cookies, der kræver dit samtykke, hvis behandlingen starter, så snart du besøger webstedet, vil blive meddelt af tjenesteudbyderen ved begyndelsen af dit første besøg, og vi vil bede om dit samtykke.

Vi bruger cookies til at hjælpe os med at tilpasse vores websteder bedre til dig i fremtiden, til at tilbyde dig produkter baseret på dine interesser og behov og til at gøre det lettere for dig at bruge vores websteder. Cookies hjælper med at fremskynde dine fremtidige aktiviteter og forbedre din oplevelse, når du bruger vores websteder. Cookies kan også bruges til at generere anonyme, samlede statistikker, så vi bedre kan forstå, hvordan folk bruger vores websteder og forbedre deres struktur og indhold.

Med hensyn til deres varighed skelner vi mellem såkaldte sessionscookies og permanente cookies. Sessionscookies er midlertidige, dvs. de forbliver på din enhed, indtil du forlader vores websted. Permanente cookies forbliver på din enhed i meget længere tid, muligvis indtil du sletter dem manuelt.

Andre websteder indsamler også oplysninger ved hjælp af pixeltags, som kan deles med tredjeparter. Dette støtter direkte vores salgsfremmende aktiviteter og udvikling af vores websted. F.eks. kan vores besøgendes oplysninger om brug af vores websted deles med reklamebureauer for at gøre det muligt for os at bruge online-reklamer på vores websteder mere effektivt.

De fleste internetbrowsere er som udgangspunkt indstillet til at acceptere cookies.
Du kan ændre indstillingerne for at blokere cookies eller anmode om en advarsel, når der sættes cookies på din enhed. Der er flere måder at administrere cookies på. Se venligst browserinformationerne eller hjælpesiden for at få flere oplysninger om browserindstillingerne og om, hvordan du ændrer dem!

Accept af cookies er ikke obligatorisk, men vores virksomhed kan ikke holdes ansvarlig, hvis vores websted ikke fungerer som forventet, uden at cookies er aktiveret.

De cookies, der anvendes på vores websted, falder ind under følgende kategorier:

Påkrævet

Disse cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at muliggøre grundlæggende funktioner som f.eks. navigation på webstedet. Webstedet kan ikke fungere korrekt uden disse cookies, så det er obligatorisk at acceptere dem.

Præferencer

Disse cookies gør det muligt for webstedet at huske oplysninger, der ændrer den måde, som webstedet opfører sig på eller ser ud på, f.eks. det sprog eller den region, du bruger. Det er frivilligt at acceptere disse cookies.

Statistik

Disse cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan besøgende bruger webstedet ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt. Accept af disse cookies er valgfrit.

Markedsføring

Disse cookies bruges til at spore besøgende på webstedet. Målet er at vise annoncer, der er relevante og interessante for den pågældende besøgende og dermed mere værdifulde for annoncørerne og tredjepartsannoncører. Accept af disse cookies er valgfrit.

IV. Den registeransvarliges databehandlingsaktiviteter på sine websteder.

Bemærk venligst, at du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid i tilfælde af samtykkebaseret behandling. Tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke forud for tilbagetrækningen.

Bemærk venligst, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger på grundlag af den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser.

Registrering af webshop
Personoplysninger, der behandles: navn, e-mailadresse, brugernavn, postadresse og faktureringsadresse.

Formål med behandlingen: at registrere og skelne mellem personer, der er registreret på webshoppen, at kontrollere, at der foreligger en kontraktbetingelse (myndighedsalder), at levere de funktioner, der er forbundet med webshopregistrering: afkortning af bestillingsprocessen, genbestilling af tidligere bestilte varer, visning af tidligere ordrer.

Retsgrundlag for databehandlingen: Betingelse for at bruge webshopens registreringsfunktioner.

Behandlingens varighed: Efter 1 års inaktivitet sletter den dataansvarlige de personlige oplysninger fra sin database. Personoplysningerne slettes efter anmodning fra den registrerede bruger om sletning, senest ved udløbet af fristen for opfyldelse af anmodningen.

Adressater: tjenesteyderens relevante personale.

2. Registrering af webshop ved hjælp af Facebook- eller Google-konto
Personoplysninger, der behandles.

Formål med behandlingen: at registrere og skelne kunderne, når de handler i onlinebutikken.

Retsgrundlag for behandlingen: Forudsætning for indgåelse af kontrakten i forbindelse med køb i en onlinebutik. Uden adgang til personlige oplysninger kan købet i onlinebutikken ikke iværksættes.

Behandlingens varighed: Efter 1 års inaktivitet sletter den dataansvarlige de personlige oplysninger fra sin database. Personoplysningerne slettes efter anmodning om sletning fra den registrerede bruger, senest ved udløbet af fristen for udførelse af anmodningen.

Modtagere: tjenesteyderens kompetente personale.

3. Indgåelse af kontrakt (indgivelse af ordre, behandling)

De personoplysninger, der behandles, er: navn, e-mailadresse, land, postnummer, by, gadenavn, husnummer, telefonnummer.

Formål med behandlingen: at kende betingelserne for tilbuddet (ordren) med henblik på indgåelse af kontrakten, at sende en erklæring om accept i form af en bekræftelsesmail.

Retsgrundlag for behandlingen: Fremsendelse af personoplysninger er en forudsætning for indgåelse af kontrakten. Uden at der gives personoplysninger, kan der ikke foretages noget køb i onlinebutikken.

Databehandlingens varighed: Sletningen finder sted efter udløbet af den generelle forældelsesfrist i henhold til den civile lovbog.

Modtagere: de relevante medarbejdere hos tjenesteudbyderen.

4. Forsendelse

De personoplysninger, der behandles, er: navn, e-mailadresse, land, postnummer, by, gadenavn, husnummer, telefonnummer. Hvis du vælger at betale med efterkrav ved levering, er værdien af ordren.

Formål med behandlingen: levering af de bestilte produkter.

Retsgrundlag for behandlingen: opfyldelse af kontrakten.

Databehandlingens varighed: sletning efter udløbet af den generelle forældelsesfrist i henhold til den civile lovbog.

Databehandleren er GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (adresse: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; oplysninger om dataforvaltning findes på https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).

Betaling

Personoplysninger, der behandles: navn, leveringsadresse, faktureringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, transaktionsbeløb, IP-adresse, dato og tidspunkt for transaktionen.

Formål med behandlingen: betaling af værdien af de bestilte produkter.

Retsgrundlag for behandlingen: opfyldelse af kontrakten.

Databehandlingens varighed: sletning efter udløbet af den generelle forældelsesfrist i henhold til den civile lovbog.

Modtagere: som databehandlere,

(i tilfælde af PayPal-betaling)

PayPal

12312 Port Grace Blvd,

La Vista, NE 68128

USA

Fakturering

Personoplysninger, der behandles: navn, land, postnummer, by, gadenavn, husnummer.

Formål med behandlingen: bilag (fakturering), opbevaring af fakturaer.

Retsgrundlag for behandlingen: Tjenesteyderens retlige forpligtelse [§ 166, stk. 3, og § 169, stk. 2, i lov C fra 2000 om regnskabsvæsen]

Varighed af databehandlingen: 8 år.

Modtagere: de relevante medarbejdere hos tjenesteudbyderen.

Returnering af produktet i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

Personoplysninger, der behandles: navn, land, postnummer, by, gadenavn, husnummer, ordrenummer.

Formål med behandlingen: at opfylde kundens anmodning (tilbagebetaling).

Retsgrundlag for behandling: Tjenesteudbyderens retlige forpligtelse [artikel 23, stk. 1, i regeringsdekret 45/2014 (II. 26.) om de detaljerede regler for aftaler mellem forbrugere og virksomheder, artikel 23, stk. 1].

Databehandlingens varighed: Sletningen finder sted efter udløbet af den generelle forældelsesfrist i henhold til den civile lovbog.

Modtagere: tjenesteyderens kompetente personale.

Produktvurdering

Behandlede personoplysninger: navn, der er oplyst i forbindelse med evalueringen, andre personoplysninger, der er oplyst i evalueringsteksten.

Formål med behandlingen: at give en tekst- og pointvurdering af produkterne og offentliggøre vurderingerne på webstedet.

Retsgrundlag for behandlingen: frivilligt samtykke fra den registrerede.

Behandlingens varighed: Indtil samtykket trækkes tilbage. For at sikre, at opbevaringen af personoplysninger er begrænset til den nødvendige periode, sletter den dataansvarlige personoplysninger uden tilbagekaldelse af samtykke efter 1 år fra datoen for deres tilvejebringelse.

Modtagere: tjenesteyderens kompetente personale.

Kontaktformular

Behandlede personoplysninger: navn, e-mailadresse og andre personoplysninger, der er anført i brevets tekst.

Formål med behandlingen: at besvare modtagne meddelelser.

Retsgrundlag for behandlingen: frivilligt samtykke fra den registrerede.

Behandlingens varighed: Indtil samtykket trækkes tilbage. For at sikre, at opbevaringen af personoplysninger er begrænset til den nødvendige periode, sletter den dataansvarlige personoplysninger uden tilbagekaldelse af samtykke efter 1 år fra datoen for deres tilvejebringelse.

Remarketing

Remarketing gør det muligt for serveren at vise reklamer til personer, der tidligere har besøgt serverens websted eller oplyst deres e-mailadresse.

Personoplysninger, der behandles: e-mailadresse, købsoplysninger.

Formål med behandlingen: at vise annoncer til tidligere brugere på Facebook og Google.

Retsgrundlag for behandlingen: Tjenesteudbyderens legitime interesse (direkte markedsføring). Brugerens e-mailadresse overføres til tjenesteudbyderen ved tilmelding til nyhedsbrevet på grundlag af abonnentens samtykke. Dette betyder, at den dataansvarlige også behandler den opgivne e-mailadresse til andre formål end formålet med dataindsamlingen (udsendelse af nyhedsbrevet) (remarketing).

Behandlingens varighed: Den registrerede har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om ham/hende til remarketingformål. Hvis brugeren trækker sit samtykke til udsendelse af nyhedsbrevet tilbage (hvilket han/hun til enhver tid kan gøre), ophører behandlingen af hans/hendes data til remarketingformål også. For at sikre, at opbevaringen af personoplysninger er begrænset til den nødvendige periode, sletter den dataansvarlige personoplysninger uden behov for indsigelse eller tilbagekaldelse af samtykke efter 2 år fra datoen for det sidste nyhedsbrev.

Modtagere: de relevante medarbejdere hos tjenesteudbyderen, som databehandlere Facebook Ireland Ltd. (adresse: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland; Facebook Ads) og Google Inc. (adresse: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) (Google AdWords), der som databehandlere viser annoncen til deres registrerede brugere, der har givet tilladelse til visning af personlige annoncer på Facebook- eller Google-platformen. Den Europæiske Union har en afgørelse om overholdelse med USA.

Andre

Oplysninger om databehandling, der ikke er anført i denne meddelelse, vil blive givet på tidspunktet for dataindsamlingen.

Vi informerer de besøgende på webstedet om, at retten, anklagemyndigheden, efterforskningsmyndigheden, den kriminalefterforskningsmyndighed, den administrative myndighed, den nationale myndighed for databeskyttelse og informationsfrihed eller andre organer, der er bemyndiget ved lov, kan kontakte den dataansvarlige for at give oplysninger, videregive eller overføre data eller udlevere dokumenter.

Den registeransvarlige videregiver kun personoplysninger til de offentlige myndigheder – hvis den offentlige myndighed har angivet det præcise formål og omfang af oplysningerne – i det omfang og i det omfang, der er strengt nødvendigt for at opfylde formålet med anmodningen.

V. Rettigheder for besøgende og brugere af webstedet i forbindelse med dataforvaltning

Du kan anmode om gratis information om detaljerne i behandlingen af dine personoplysninger samt anmode om berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen og gøre indsigelse mod behandlingen af sådanne personoplysninger. Anmodninger kan indgives til den registeransvarliges kontaktoplysninger som anført i punkt II.

Den dataansvarlige underretter enhver modtager (databehandler) om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen, som personoplysningerne er blevet videregivet til eller med hvem personoplysningerne er blevet videregivet, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Vi oplyser dig om disse modtagere efter anmodning.

Den dataansvarlige underretter dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen om de foranstaltninger, der er truffet som svar på anmodningen i henhold til litra a)-f) nedenfor. Om nødvendigt kan denne frist forlænges med yderligere to måneder under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og antallet af anmodninger. Den dataansvarlige underretter dig om forlængelsen med angivelse af årsagerne til forsinkelsen senest en måned efter modtagelsen af anmodningen.

Hvis du har indgivet anmodningen elektronisk, vil den dataansvarlige give oplysningerne elektronisk, medmindre du anmoder om andet.

Hvis den dataansvarlige ikke reagerer på din anmodning, vil den straks og senest inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen informere dig om årsagerne til den manglende handling og om muligheden for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og udøve din ret til domstolsprøvelse.

Ret til indsigt: Du har ret til at få feedback fra den dataansvarlige om, hvorvidt dine personoplysninger behandles, og hvis en sådan behandling er i gang, har du ret til at få adgang til personoplysningerne og følgende oplysninger: formålet med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger, databehandlerne, behandlingens varighed, hvis oplysningerne ikke er indsamlet af den dataansvarlige hos dig, alle tilgængelige oplysninger om deres kilde.

Ret til berigtigelse: Du har ret til på din anmodning og uden unødig forsinkelse at få den dataansvarlige til at berigtige urigtige personoplysninger om dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at få berigtiget ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning (“retten til at blive glemt”): Du har ret til på din anmodning at få slettet personoplysninger om dig fra den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse, når personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er nogen anden juridisk begrundelse for behandlingen; du gør indsigelse mod behandlingen; personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis den dataansvarlige har videregivet personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem, vil den tage rimelige skridt til at informere de dataansvarlige, der behandler oplysningerne, om, at du har anmodet om at få slettet links til eller kopier af personoplysningerne.

Ret til at gøre indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grundlag af den dataansvarliges legitime interesser. I dette tilfælde må den dataansvarlige ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre du kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. Når personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til sådanne formål, herunder profilering, når den er relateret til direkte markedsføring.

Retten til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen på din anmodning, hvis du anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne; behandlingen er ulovlig; den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men du anmoder om dem for at fastslå, udøve eller forsvare retlige krav; du har gjort indsigelse mod behandlingen. Hvis behandlingen er begrænset, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af vigtige offentlige interesser i Unionen eller en medlemsstat.

Ret til dataportabilitet: Hvis behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt med henblik på opfyldelse af en kontrakt, og behandlingen udføres med automatiserede midler, har du ret til at modtage personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige.

VI. Metode til opbevaring af personoplysninger, sikkerhed i forbindelse med behandling

Den dataansvarlige bruger en server, som drives og vedligeholdes af en anden virksomhed og i tilfælde af problemer:

Kinsta

Den registeransvarlige gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et databeskyttelsesniveau, der er passende i forhold til risikoniveauet, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau og omkostningerne ved gennemførelsen, arten, omfanget, sammenhængen og formålene med behandlingen samt den varierende sandsynlighed og alvor af risikoen for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Den registeransvarlige træffer passende foranstaltninger til at beskytte oplysningerne mod navnlig uautoriseret adgang, ændring, videregivelse, videregivelse, videregivelse, sletning eller tilintetgørelse, utilsigtet tilintetgørelse, beskadigelse eller tab samt utilgængelighed som følge af ændringer i den anvendte teknologi.

Den dataansvarliges it-system og netværk er beskyttet mod computersvindel, spionage, sabotage, hærværk, brand og oversvømmelse, computervirus, computerindtrængen og angreb, der fører til lammelse af tjenesten. Den dataansvarlige sikrer sikkerheden ved hjælp af beskyttelsesprocedurer på server- og applikationsniveau.

Elektroniske meddelelser, der sendes via internettet, uanset protokol (e-mail, web, ftp osv.), er sårbare over for nettrusler, der kan føre til svigagtig aktivitet, kontraktstridigheder eller afsløring eller ændring af oplysninger. Den dataansvarlige vil træffe alle rimelige forholdsregler for at beskytte sig mod sådanne trusler. Den overvåger systemerne for at registrere og dokumentere eventuelle sikkerhedshændelser. Systemovervågning gør det også muligt at kontrollere effektiviteten af de trufne forholdsregler.

VII. Hvad er den vigtigste lovgivning, der regulerer vores aktiviteter?

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om behandling af personoplysninger om fysiske personer (GDPR)
Lov CXII af 2007 om retten til informationel selvbestemmelse og informationsfrihed (Info tv.)
Lov V af 2003 om den borgerlige lovbog (lov om den borgerlige lovbog)
Lov CVIII af 2003 om visse aspekter af elektronisk handel og informationssamfundstjenester – (Eker tv.)
Lov C fra 2003 om elektronisk kommunikation – (Ehtv)
Årets lov CLV om forbrugerbeskyttelse (Fogyv tv.)
Årets lov CLXV om klager og anmeldelser af offentlig interesse (Pktv.)
Lov XLVIII af 2003 om de grundlæggende betingelser og visse begrænsninger for kommerciel reklame (Grtv.)
Årets lov C om regnskabsføring (regnskabsloven)