Vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “AGB”) fastsætter rettigheder og forpligtelser for tjenesteudbyderen (i det følgende benævnt “tjenesteudbyderen”) og kunden (i det følgende benævnt “kunden”), der anvender de e-handelstjenester, som tjenesteudbyderen leverer via webstedet www.SciPet.dk (i det følgende benævnt “webshop”) (tjenesteudbyderen og kunden i det følgende kollektivt benævnt “parterne”).

Vilkårene gælder for alle juridiske transaktioner og tjenester, der finder sted via webshoppen, uanset om de udføres fra Ungarn eller i udlandet af tjenesteudbyderen eller dennes mellemmand. Disse betingelser finder også anvendelse på aftaler, der indgås ved accept af et tilbud, på grundlag af hvilket kunden køber produktet.

Oplysninger om tjenesteudbyderen:

eMail: info@scipet.dk

Firmanavn: Nova Product Development Kft. (i det følgende benævnt “tjenesteudbyderen”)
Adresse: 2161 Csomad, Kossuth Lajos street 79. Ungarn
Virksomhedsregistreringsnummer: 13-09-194962
Momsnummer: 26500218-2-13
EU-VAT nummer: HU26500218
Telefon nummer: +3630/307/8498

1. Kundeservice

Kunderne kan kontakte tjenesteudbyderens kundeservice ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

E-mailadresse: info@SciPet.dk

Besked: findes under afsnittet “Kontakt os” på webstedet.

Tjenesteudbyderen besvarer e-mails, der modtages på denne måde, senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen.

2. Grundlæggende bestemmelser

De spørgsmål, der ikke er reguleret i disse regler, og fortolkningen af disse regler er underlagt ungarsk lov, navnlig med hensyn til de relevante bestemmelser i lov V af 2013 om den civile lovbog (“civilkodeks”) og lov CVIII af 2001 om visse spørgsmål vedrørende elektronisk handel og informationssamfundstjenester (lov om den ungarske regerings forordning om detaljerede regler for aftaler mellem forbrugere og virksomheder) samt bestemmelserne i regeringsdekret 45/2014 (26.II.). De ufravigelige bestemmelser i den relevante lovgivning finder anvendelse på parterne uden nogen særlig bestemmelse.

Hvis brugeren går ind i grænsefladen på den webshop, der drives af tjenesteudbyderen, eller læser dens indhold på nogen måde, selv om han ikke er en registreret bruger af webshoppen, anerkender han bestemmelserne i disse betingelser som bindende for ham. Hvis brugeren ikke accepterer vilkårene og betingelserne, er han/hun ikke berettiget til at se indholdet af webshoppen.

Tjenesteudbyderen forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til webshoppen, enhver del af den og det indhold, der vises på den, samt distributionen af webstedet. Det er forbudt at downloade, elektronisk opbevare, behandle og sælge indholdet af webshoppen eller dele heraf uden tjenesteudbyderens skriftlige samtykke.

Den kontrakt, der indgås elektronisk, arkiveres ikke, indgås kun i elektronisk form, er ikke en skriftlig kontrakt, er skrevet på ungarsk og henviser ikke til en adfærdskodeks. I tilfælde af spørgsmål vedrørende driften af webshoppen, bestillings- og leveringsprocessen står tjenesteudbyderen til rådighed på de kontaktoplysninger, der er angivet i punkt 1.

Sproget i kontrakten er dansk.

3. Hvordan man køber

3.1. Registrering

En gyldig registrering er ikke nødvendig for at købe.

Brugeren kan afgive en ordre uden registrering.

Bestillingsproces:

Kunden kan finde ud af de vigtigste egenskaber ved produkterne på produktinformationssiderne i webshoppen.

Kunden lægger de valgte produkter i indkøbskurven ved at klikke på “Læg i kurv”-knappen ved siden af produktet. Kunden kan til enhver tid se indholdet af kurven ved at klikke på knappen “Rediger kurv” eller på ikonet “Se kurv”.

Kunden kan angive mængden af det eller de produkter, han/hun ønsker at købe, ved at klikke på knappen “Antal” ud for produktet.

Hvis kunden har lagt produktet i sin kurv, kontrollerer han det antal varer, han ønsker at købe. Klik på ikonet “Slet (X)” for at slette indholdet i kurven. Når mængden er færdiggjort, opdateres indholdet i kurven automatisk.

Når du klikker på knappen “LÆG I VAREKURVEN”, bliver du bedt om at indtaste dit navn, fakturerings- eller leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Brugeren kan angive leveringsadresse, leverings-/betalingsmetode.

Hvis der er spørgsmål vedrørende produktet før bestilling, står Tjenesteudbyderens kundeservice til rådighed for brugeren (kontaktoplysninger: ovenfor under “Kundeservice”).

Kasserersiden viser den samlede forbrugerpris for hele ordren og bruttobeløbet for eventuelle leveringsomkostninger eller andre gebyrer, dvs. de samlede omkostninger, som brugeren skal betale.

Efter at have indtastet dataene kan brugeren klikke på knappen “Send ordre” for at sende ordren, men inden han/hun gør det, kan brugeren kontrollere de angivne data, sende en kommentar til ordren eller sende en e-mail til tjenesteudbyderen med enhver anden anmodning vedrørende ordren.

Tjenesteudbyderen giver brugeren besked om, at ordren er gennemført, både på den efterfølgende grænseflade og via e-mail, hvor kundens ordrenummer også vil blive angivet.

Ordren afgives derfor ved at klikke på knappen “Send ordre”, hvilket medfører en betalingsforpligtelse for brugeren.

Annullering af registreringen på brugerens anmodning efter afgivelse af en ordre påvirker ikke udførelsen af ordrer, som brugeren tidligere gyldigt har afgivet.

Hvis brugeren ønsker at foretage ændringer i en allerede afgivet ordre eller har givet forkerte oplysninger, skal han/hun hurtigst muligt underrette kundeservice-kontaktoplysningerne. Det er vigtigt, at du gør det uden forsinkelse, så tjenesteudbyderen kan rette ordren, inden ordren udføres.

Hvis ordren korrigeres, sender tjenesteudbyderen en ny ordrebekræftelse med det ændrede indhold, hvorved købsaftalen indgås eller, i tilfælde af en forkert ordre, der allerede er accepteret, ændres i overensstemmelse med ændringen.

3.3. Betalingsmetoder


Online betaling med kreditkort: Når du har afgivet din bestilling, foretages betalingen via en sikker online grænseflade.
Online betaling med kreditkort hos PayPal: Når du har afgivet din bestilling, kan du betale online via vores sikre online betalingsgrænseflade.
Online betalinger med kreditkort foretages via MobilePay-systemet.

3.4. Leveringsomkostninger og leveringsmetoder

De aktuelle leveringsmetoder og deres omkostninger, som Tjenesteudbyderen tilbyder, er angivet på siden Kasserer, efter at du har lagt det valgte produkt i indkøbskurven.

Brugeren er forpligtet til at inspicere pakken før kureren ved levering og i tilfælde af skader på produkterne eller emballagen at anmode om en rapport og i tilfælde af skader ikke at modtage pakken. Tjenesteudbyderen vil ikke acceptere efterfølgende klager uden en rapport! Pakker leveres på hverdage mellem kl. 8 og 17.

3.5. Fejl ved indtastning af data

Rettelse af fejl ved indtastning af data: Brugeren kan altid gå tilbage til den tidligere fase, før han/hun afslutter ordreprocessen, og rette de indtastede data. Det er også muligt at slette varer fra kurven (ved at klikke på X-ikonet) eller at ændre mængden ved at indtaste det nøjagtige antal varer.

3.6. Tilbuddets bindende karakter, bekræftelse

Modtagelsen af det tilbud, som brugeren har sendt, bekræftes af tjenesteudbyderen straks over for brugeren ved en automatisk bekræftelsesmail, som indeholder de oplysninger, som kunden har givet under købet eller registreringen (fakturerings- og forsendelsesoplysninger), ordre-id, datoen for ordren, listen over bestilte produkter, mængden, produktets pris, forsendelsesomkostningerne og det endelige beløb, der skal betales.

Gratis forsendelse for ordrer over 300 kr, med levering inden for 6-8 arbejdsdage.

Denne bekræftelsesmail fra tjenesteudbyderen udgør en accept af brugerens tilbud og udgør en gyldig kontrakt mellem tjenesteudbyderen og brugeren.

Brugeren er fritaget for forpligtelsen til at afgive et tilbud, hvis han ikke straks, dog senest inden for 48 timer, modtager en bekræftelse pr. e-mail fra tjenesteudbyderen vedrørende den ordre, han har sendt, og som er sendt af ham. Tjek venligst dine spam-indstillinger og de forskellige automatiske mapper, da du måske vil gå glip af vores bekræftelsesmail.

Hvis brugeren allerede har sendt sin ordre til tjenesteudbyderen og opdager en fejl i oplysningerne i bekræftelsesmailen, skal han underrette tjenesteudbyderen inden for 1 dag for at undgå, at der udføres uønskede ordrer.

Ordren anses for at være en kontrakt, der er indgået elektronisk, og som er omfattet af lov V af 2013 om den civile lovbog, lov CVIII af 2001 om visse spørgsmål vedrørende elektronisk handel og informationssamfundstjenester. Kontrakten er omfattet af bestemmelserne i regeringsdekret 45/2014 (26.02.2014) om detaljerede regler for aftaler mellem forbrugere og virksomheder og tager hensyn til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder.

4. Behandling og opfyldelse af ordrer

Ordrerne behandles i løbet af åbningstiden.

Åbningstider:

H-P: 8.00-16.00

Det er også muligt at afgive en ordre uden for de timer, der er angivet som ordrebehandlingstider, men hvis ordren afgives efter arbejdstids ophør, vil den blive behandlet den følgende dag.

Den generelle frist er 5 arbejdsdage fra datoen for bestillingen. Hvis tjenesteudbyderen og brugeren ikke har aftalt tidspunktet for udførelsen, er tjenesteudbyderen forpligtet til at opfylde kontrakten inden for det tidspunkt eller den dato, der er angivet i brugerens anmodning, eller, hvis der ikke foreligger en anmodning, senest 30 dage efter, at tjenesteudbyderen har modtaget ordren.

Hvis tjenesteudbyderen ikke opfylder sin kontraktlige forpligtelse, fordi det produkt, der er angivet i kontrakten, ikke er tilgængeligt, skal tjenesteudbyderen straks underrette brugeren herom og tilbagebetale det beløb, som brugeren har betalt, straks, men senest inden for tredive dage.

Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for uanmeldte ændringer i de tekniske beskrivelser og specifikationer, der skyldes leverandøren eller årsager, som ligger uden for dennes kontrol. Leverandøren forbeholder sig ret til helt eller delvist at afvise allerede bekræftede ordrer. Delvis opfyldelse må kun finde sted efter samråd med brugeren!

5. Produktpris

De viste produkter kan bestilles online.

De viste priser for produkterne er i EUR (eller den officielle valuta for den pågældende webshop), inklusive moms (bruttopriser), men eksklusive leveringsomkostninger. Ekstra emballageomkostninger vil blive opkrævet for overdimensionerede produkter.Omkostningerne til emballage varierer fra produkt til produkt og vil blive angivet på databladet for overdimensionerede produkter eller under bestillingsprocessen. De nøjagtige leveringsomkostninger vil blive angivet under bestillingsprocessen.

Tjenesteudbyderen skal vise navnet og beskrivelsen af produktet i detaljer på webshoppens grænseflade og skal vise et billede af produkterne. De billeder, der vises på databladet for produkterne, kan afvige fra virkeligheden, de kan bruges som illustrationer. Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser mellem det billede, der vises i webshoppen, og produktets faktiske udseende.

I tilfælde af fejl eller udeladelser i produkterne eller priserne i webshoppen forbeholder udbyderen sig ret til at rette dem. I så fald skal tjenesteudbyderen informere kunden om de nye data umiddelbart efter, at fejlen er blevet opdaget eller rettet. Køberen kan derefter bekræfte ordren igen, eller en af parterne kan træde tilbage fra kontrakten.

Tjenesteudbyderen kan ikke holdes ansvarlig for en forkert angivet pris, på trods af sin behørige omhu og/eller på grund af en systemfejl, eller for en åbenlyst forkert, urealistisk pris, der afviger væsentligt fra den almindeligt kendte pris på produktet (f.eks. 0 EUR, 1 EUR). I sådanne tilfælde er tjenesteudbyderen ikke forpligtet til at levere produktet til den forkert angivne pris i webshoppen. I tilfælde af en ukorrekt prisangivelse skal tjenesteudbyderen kontakte kunden pr. telefon eller e-mail og tilbyde muligheden for at købe produktet til den rigtige pris, hvorefter kunden kan beslutte, om han/hun vil bestille produktet til den rigtige pris eller annullere ordren uden negative juridiske konsekvenser.

6. Mangelfuld ydelse, garanti, fortrydelsesret/annulleringsret

6.1. Mangelfuld ydeevne

Tjenesteyderen anses for at have udført mangelfuldt, hvis produktet ikke opfylder de kvalitetskrav, der er fastsat i kontrakten eller i lovgivningen på tidspunktet for udførelsen.

Tjenesteudbyderen anses ikke for at have udført mangelfuldt, hvis brugeren kendte til manglen på tidspunktet for kontraktens indgåelse eller burde have kendt til manglen på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

I tilfælde af køb foretaget af en bruger, der er en forbruger, formodes det, at den mangel, som brugeren har opdaget, allerede var til stede på leveringstidspunktet inden for 14 dage efter leveringen, medmindre denne formodning er uforenelig med varens art eller manglens art. I praksis betyder dette, at bevisbyrden i tilfælde af en mangel, der opdages inden for 14 dage, påhviler tjenesteudbyderen.

6.2. Garanti for tilbehør

I tilfælde af mangelfuld ydelse fra tjenesteudbyderens side kan brugeren gøre et garantikrav gældende over for tjenesteudbyderen i overensstemmelse med reglerne i den borgerlige lovbog.

Brugeren kan efter eget valg gøre krav på følgende retsmidler. Hvis reparationen eller udskiftningen ikke anmodes eller ikke kunne anmodes, kan brugeren anmode om en forholdsmæssig nedsættelse af vederlaget eller få repareret eller udskiftet manglen af en anden part for tjenesteyderens regning eller træde tilbage fra kontrakten.

Brugeren kan overføre sin garantiret fra en af sine valgte rettigheder til en anden, men omkostningerne ved en sådan overførsel skal bæres af brugeren, medmindre det var berettiget eller tjenesteudbyderen gav en begrundelse for det.

En bruger, der er en forbruger, skal underrette tjenesteudbyderen om manglen straks efter, at den er opdaget, dog senest to måneder efter, at den er opdaget (i tilfælde af en aftale mellem en forbruger og en virksomhed anses en mangel, der er anmeldt inden for to måneder efter, at den er opdaget, for at være blevet anmeldt uden forsinkelse). Tjenesteudbyderen gør dog brugeren opmærksom på, at han ikke længere kan gøre sine rettigheder til en bekvemmelighedsgaranti gældende efter den toårige forældelsesfrist fra datoen for kontraktens opfyldelse. For brugte varer er denne periode på et år.

I tilfælde af et køb foretaget af en bruger, der er en forbruger, er der ingen anden betingelse for at gøre et garantikrav gældende inden for seks måneder fra ydelsesdatoen, bortset fra anmeldelsen af manglen, hvis brugeren beviser, at produktet eller tjenesteydelsen blev leveret af tjenesteudbyderen. Efter seks måneder fra ydelsesdatoen er brugeren dog forpligtet til at bevise, at den mangel, som brugeren har opdaget, eksisterede på ydelsestidspunktet.

6.3 Produktgaranti

I tilfælde af en defekt ved en løsøregenstand (produkt) kan brugeren som forbruger – efter eget valg – gøre brug af sin ret til at gøre krav gældende i henhold til ovennævnte ombytningsgaranti eller produktgaranti.

I forbindelse med et krav om produktgaranti kan brugeren kun anmode om reparation eller udskiftning af det defekte produkt.

Et produkt er mangelfuldt, hvis det ikke opfylder de kvalitetskrav, der var gældende på tidspunktet for markedsføringen, eller hvis det ikke har de egenskaber, som fabrikanten har beskrevet.

Brugeren har to år fra den dato, hvor produktet blev markedsført af producenten, til at gøre krav gældende i henhold til produktgarantien. Når denne periode er udløbet, mister han denne ret.

Brugeren kan kun gøre sit krav i henhold til produktgarantien gældende over for producenten eller distributøren af løsøregenstanden. I tilfælde af et krav om produktgaranti skal brugeren bevise, at produktet er defekt.

Producenten eller tjenesteudbyderen er kun fritaget for sin produktgarantiforpligtelse, hvis han kan bevise, at:

  • produktet ikke er fremstillet eller bragt i omsætning som led i hans virksomhed, eller
  • manglen ikke kunne påvises efter den videnskabelige og tekniske udvikling på det tidspunkt, hvor produktet blev markedsført, eller
  • manglen ved produktet skyldes anvendelsen af en lov eller en obligatorisk standard, der er fastsat af en offentlig myndighed.

Fabrikanten eller leverandøren kan kun bevise én grund til fritagelse.

Brugeren kan ikke gøre krav gældende under en garanti for tilbehør og en garanti for produktet for den samme defekt på samme tid og parallelt. I tilfælde af et vellykket krav på produktgarantien kan brugeren dog gøre sit krav på tilbehørgarantien gældende over for producenten for det udskiftede produkt eller den reparerede del.

6.4. God standing

6.4.1 Obligatorisk garanti

Tjenesteudbyderen distribuerer ikke produkter, der er omfattet af en lovpligtig garanti.

Tjenesteudbyderen er underlagt en garantiforpligtelse for sine produkter i henhold til civillovbogen og regeringsdekret 151/2003, hvilket betyder, at tjenesteudbyderen i garantiperioden kun er fritaget for ansvar, hvis han kan bevise, at fejlen skyldes forkert brug af produktet.

Garantiens varighed (garantiperioden) begynder med den faktiske levering af produktet til kunden.

Varige forbrugsgoder er de produkter, der er opført i bilaget til regeringsdekret 151/2003 (IX.22) om den obligatoriske garanti for visse varige forbrugsgoder, for hvilke loven fastsætter en obligatorisk garantiperiode på et år.

I tilfælde af en garanti har kunden de samme rettigheder som dem, der er fastsat i punkt 9.1 i afsnittet om garanti for tilbehør.

Tjenesteyderen er kun fritaget for sin garantiforpligtelse, hvis han kan bevise, at årsagen til manglen er opstået efter udførelsen.

Kunden er dog ikke berettiget til at gøre et garantikrav og et garantikrav eller et produktgarantikrav og et garantikrav gældende for den samme defekt på samme tid og parallelt. Uanset disse begrænsninger har køberen rettigheder i henhold til garantien uanset de rettigheder, der er fastsat i punkt 9.1 og 9.2.

6.4.2 Frivillig garanti

Tjenesteudbyderen kan også yde en garanti (garanti) for de produkter, som han sælger, i den periode, der er angivet i produktbeskrivelsen på webstedet, som kan være længere end den periode, der er angivet i regeringsdekretet.

6.5. Fortrydelsesret

En bruger, der er en forbruger, har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. I sin webshop sælger tjenesteudbyderen typisk produkter, der er fremstillet efter brugerens bestilling og med egenskaber, der opfylder brugerens krav, så denne ret kan ikke udøves i standardtilfælde. I tilfælde af produkter uden for dette sortiment er brugerens fortrydelsesret som forbruger som følger.

6.5.2 Tilbagetrækningsperioden

a) i tilfælde af en aftale om salg af varer: udløber 14 dage efter den dag, hvor brugeren eller en tredjepart, der ikke er transportøren og er angivet af brugeren, tager imod varerne;

b) i tilfælde af levering af flere produkter: 14 dage efter den dato, hvor brugeren eller en tredjepart, der ikke er transportøren, og som er angivet af brugeren, tager imod det sidste produkt;

c) i tilfælde af levering af et produkt, der består af flere partier eller dele: den dag, hvor brugeren eller en af brugeren angivet tredjepart, som ikke er transportøren, modtager det sidste parti eller den sidste del af produktet;

d) og i tilfælde af a), b) og c) kan brugeren udøve sin fortrydelsesret i perioden mellem datoen for kontraktens indgåelse og datoen for modtagelsen af varerne.

Hvis brugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal han sende en klar erklæring om sin hensigt om at fortryde til en af tjenesteudbyderens kontaktoplysninger. Tilbagekaldelsen kan ske på enhver måde, enten mundtligt eller skriftligt.

Brugeren kan udøve sin fortrydelsesret inden for fristen, hvis han sender en skriftlig meddelelse om fortrydelse inden udløbet af ovennævnte frist, eller hvis han giver en mundtlig meddelelse om fortrydelse på fristens sidste dag. Det påhviler forbrugeren at bevise, at han har udøvet sin fortrydelsesret på den måde og inden for de frister, der er fastsat heri, at han har gjort brug af denne ret.

Udøvelse af fortrydelsesretten er ikke udelukket, hvis emballagen er blevet åbnet, og produktet er blevet anvendt på en sådan måde, at dets art, egenskaber og funktion kan fastslås.

Brugeren er ansvarlig for at arrangere returnering af produktet og for omkostningerne ved returnering af produktet. Produktet kan også returneres personligt efter forudgående aftale med kundeservice.

Efter accept af fortrydelsen og returnering af varerne vil afregningen ske inden for højst 14 dage fra datoen for accept af fortrydelsen. I tilfælde af tilbagekaldelse skal tjenesteudbyderen refundere brugeren købsprisen for det produkt, der er berørt af tilbagekaldelsen, og leveringsomkostningerne.

6.5.3 Brugeren kan ikke udøve sin fortrydelsesret:

ved salg af en kopi af en lyd- eller videooptagelse eller computersoftware i forseglet emballage, hvis brugeren har åbnet emballagen efter leveringen (fortrydelsesretten kan udøves før åbning);
i tilfælde af digitalt indhold, der leveres på et ikke-materielt medium, hvis virksomheden har påbegyndt udførelsen med brugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og brugeren samtidig med at han/hun har givet sit samtykke har erklæret, at han/hun erkender, at han/hun vil miste sin fortrydelsesret, når udførelsen er påbegyndt.
for et letfordærveligt produkt eller et produkt, der kun bevarer sin kvalitet i en kort periode;

hvis der er tale om produkter i forseglet emballage, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres efter åbning efter levering. Tjenesteyderen kan ikke forventes at tage sådanne produkter tilbage, hvis forbrugeren allerede har åbnet emballagen, der direkte beskytter produktet og/eller er begyndt at bruge det til det tilsigtede formål, da det i sådanne tilfælde ikke kan udelukkes, at produktet har været i kontakt med menneskekroppen eller kropsvæsker eller bakterier, og produktets hygiejniske eller sundhedsmæssige kvalitet derfor ikke længere kan garanteres. Hvis forbrugeren endnu ikke er begyndt at bruge disse produkter, der er omfattet af undtagelsesreglen, dvs. endnu ikke har åbnet emballagen, der direkte beskytter produktet, kan han udøve sin fortrydelsesret i overensstemmelse med de generelle regler (f.eks. kosttilskud).

for et produkt, der efter sin art er uadskilleligt blandet med andre produkter efter leveringen;
hvis der er tale om et produkt, som ikke er præfabrikeret, og som er fremstillet på grundlag af instruktioner eller efter udtrykkelig anmodning fra brugeren, eller hvis der er tale om et produkt, som klart er personliggjort for brugeren (et personligt tilpasset produkt er en ordre på et produkt af den type, farve eller størrelse, som brugeren har valgt, og som kan vælges på webstedet eller på anden måde er specificeret af brugeren, med en prøve, der er uploadet og bestilt på en bestemt måde, da disse fremstilles af leverandøren for brugeren efter bestillingens afgivelse);

6.5.4. Retsvirkninger af tilbagetrækning

Hvis brugeren trækker sig fra kontrakten, skal tjenesteudbyderen straks, men senest 14 dage efter modtagelsen af brugerens meddelelse om fortrydelse, tilbagebetale brugeren alle betalinger, som brugeren har foretaget, herunder omkostningerne til transport af varerne til brugeren (eksklusive eventuelle ekstra omkostninger, der skyldes, at brugeren har valgt en anden transportform end den billigste sædvanlige transportform, som tjenesteudbyderen tilbyder). Ved tilbagebetalingen skal tjenesteudbyderen anvende den samme betalingsmetode som den, der blev anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre brugeren udtrykkeligt accepterer at anvende en anden betalingsmetode, og brugeren ikke påføres yderligere omkostninger som følge af anvendelsen af denne tilbagebetalingsmetode. Hvis der er tale om en aftale om salg af et produkt, kan tjenesteudbyderen tilbageholde tilbagebetalingen, indtil produktet er blevet returneret.

Brugeren skal returnere eller aflevere produktet til tjenesteudbyderen uden unødig forsinkelse, dog senest 14 dage efter modtagelsen af brugerens annullering. Fristen anses for at være overholdt, hvis produktet sendes inden udløbet af fristen på 14 dage. De direkte omkostninger ved returnering af produktet afholdes af brugeren.

Forbrugeren kan kun holdes ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis den skyldes en brug, der går ud over den brug, der er nødvendig for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Leverandøren kan derfor kræve erstatning for værdiforringelse eller rimelige omkostninger som følge af brug ud over den brug, der er nødvendig for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion, hvis opfyldelsen af aftalen om levering af tjenesteydelser på forbrugerens udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden udløbet af fristen, og forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret.

7. muligheder for håndhævelse

7.1. Procedure for håndtering af klager

Tjenesteudbyderen tilstræber at udføre alle ordrer til kundens fulde tilfredshed og i en tilfredsstillende kvalitet. Hvis brugeren alligevel har en klage over kontrakten eller dens opfyldelse, kan han/hun sende sin klage til den i punkt 1 anførte e-mailadresse, pr. brev eller personligt hos tjenesteudbyderen.

Tjenesteudbyderen skal, hvis han har mulighed for det, straks afhjælpe den mundtlige klage, hvis han har mulighed for det. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe den mundtlige klage med det samme på grund af klagens art, eller hvis kunden ikke er enig i behandlingen af klagen, skal tjenesteudbyderen opbevare en registrering af klagen i fem år sammen med sit svar på klagen om sagens realitet.

Tjenesteudbyderen skal give kunden en kopi af referatet på stedet i tilfælde af en mundtlig klage, der er meddelt personligt (på stedet), eller, hvis dette ikke er muligt, i overensstemmelse med reglerne for skriftlige klager, der er beskrevet nedenfor;

I tilfælde af en mundtlig klage, der er fremsendt pr. telefon eller via en anden elektronisk kommunikationstjeneste, sender tjenesteudbyderen en kopi af referatet til kunden senest samtidig med det materielle svar.

I alle andre tilfælde skal tjenesteudbyderen følge de regler, der gælder for skriftlige klager.

Tjenesteudbyderen svarer på din skriftlige klage inden for 30 dage. En handling i henhold til denne kontrakt betyder udstationering.

Hvis klagen afvises, skal tjenesteudbyderen informere kunden om årsagerne til afvisningen.

7.2. Andre muligheder for håndhævelse

Hvis en forbrugertvist mellem tjenesteudbyderen og kunden ikke løses gennem forhandlinger med tjenesteudbyderen, har kunden følgende muligheder for håndhævelse:

  • Klage til forbrugerbeskyttelsesmyndighederne.

Hvis kunden oplever, at hans forbrugerrettigheder er blevet krænket, har han ret til at indgive en klage til den forbrugerbeskyttelsesmyndighed, der er kompetent på hans bopælssted. Hvis kunden klager til forbrugerens lokale forbrugerbeskyttelsesmyndighed, kan denne myndighed beslutte at træffe forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger.

  • Forligsorgan.

Med henblik på udenretslig og mindelig bilæggelse af forbrugertvister vedrørende kvalitet, sikkerhed og anvendelse af produktansvarsreglerne samt indgåelse og opfyldelse af kontrakten kan kunden anlægge sag ved forligsorganet, der er tilknyttet det kompetente faglige kammer på tjenesteyderens hovedsæde.

Med henblik på reglerne om forligsorganet er en forbruger også en ikke-statslig organisation, en kirke, et ejerlejlighedskompleks, en boligforening, en mikrovirksomhed eller en lille, lille og mellemstor virksomhed, som defineret i en særskilt lov, der køber, bestiller, modtager, bruger eller gør brug af varer eller er modtager af kommerciel kommunikation eller tilbud vedrørende varer.

Kontaktoplysninger for Budapest Forligsråd:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 310.

Korrespondanceadresse: 1253 Budapest, PO Box 10.

E-mailadresse: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Retssager. Kunden har ret til at gøre sit krav i forbindelse med forbrugertvisten gældende ved retten i en civil retssag i overensstemmelse med bestemmelserne i lov IV af 1959 om den civile retsplejelov og lov V af 2013 om den civile retsplejelov.

8. Ansvar

Brugeren må udelukkende bruge webshoppen på eget ansvar og accepterer, at tjenesteudbyderen ikke er ansvarlig for materielle eller immaterielle skader, der opstår som følge af brugen af webshoppen, ud over ansvar for forsætligt kontraktbrud eller for skade på menneskers liv, legemsbeskadigelse eller helbred.

Tjenesteudbyderen fraskriver sig ethvert ansvar for brugernes adfærd på webshoppen. Brugeren skal sikre, at brugen af webshoppen ikke direkte eller indirekte krænker tredjemands rettigheder eller loven. Brugeren er fuldt og udelukkende ansvarlig for sin egen adfærd, og i så fald samarbejder tjenesteudbyderen fuldt ud med de kompetente myndigheder for at afsløre eventuelle overtrædelser.

Tjenesteudbyderen har ret, men ikke pligt til at overvåge det indhold, som brugeren måtte stille til rådighed ved brug af webshoppen, og tjenesteudbyderen har ret, men ikke pligt til at søge efter tegn på ulovlige aktiviteter med hensyn til det offentliggjorte indhold.

Tjenestens sider kan indeholde links til andre tjenesteudbyderes sider. Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for disse tjenesteudbyderes praksis med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger og andre aktiviteter.

På grund af internettets globale karakter accepterer brugeren, at han/hun ved brug af webshoppen også er forpligtet til at overholde bestemmelserne i den gældende nationale lovgivning. Hvis nogen aktivitet i forbindelse med brugen af webshoppen ikke er tilladt i henhold til lovgivningen i brugerens land, er brugeren alene ansvarlig for denne brug.

Hvis brugeren opdager, at der er stødende indhold på webshoppen, skal han/hun straks underrette tjenesteudbyderen herom. Hvis tjenesteudbyderen i forbindelse med sin adfærd i god tro finder, at indberetningen er berettiget, har den ret til at slette oplysningerne eller ændre dem uden forsinkelse.

9. Ophavsret

Webshoppen som helhed, dens grafiske elementer, tekst og tekniske løsninger samt elementerne i tjenesten er beskyttet af ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder især varemærker). Tjenesteudbyderen er indehaver af ophavsretten eller den autoriserede bruger af alt indhold, der vises i forbindelse med levering af de tjenester, der er tilgængelige via webshoppen: alle ophavsretligt beskyttede værker eller andre intellektuelle værker (herunder, men ikke begrænset til, al grafik og andre materialer, layout, design, redigering, software og andre løsninger, idéer og implementeringer, der anvendes i webshoppen).

Det er tilladt at gemme eller udskrive indholdet af webshoppen og dele heraf på fysiske eller andre medier til privat brug eller efter forudgående skriftligt samtykke fra tjenesteudbyderen. Enhver anden brug end privat brug, såsom lagring i en database, overførsel, offentliggørelse eller downloading, markedsføring osv. er kun mulig efter forudgående skriftligt samtykke fra tjenesteudbyderen.

Ud over de rettigheder, der udtrykkeligt er fastsat i disse vilkår, giver hverken registreringen, brugen af webshoppen eller nogen bestemmelse i disse vilkår kunden nogen ret til at bruge eller udnytte et handelsnavn eller varemærke, der vises på webshoppen, på nogen måde. Bortset fra visning, midlertidig reproduktion og privatkopiering, der er nødvendig for normal brug af webshoppen, må disse intellektuelle værker ikke bruges eller udnyttes i nogen anden form uden forudgående skriftligt samtykke fra tjenesteudbyderen.

Tjenesteudbyderen forbeholder sig alle rettigheder til alle elementer i sin tjeneste, især til domænenavnet DOMAINNEVEM.hu, de tilhørende subdomæner, alle andre domænenavne, som er reserveret af tjenesteudbyderen, dets undersider og dets reklameplads på internettet. Alle aktiviteter, der har til formål at slette, organisere, arkivere, hacke eller dekryptere tjenesteudbyderens database, er forbudt, medmindre tjenesteudbyderen giver sin udtrykkelige tilladelse.

Det er forbudt at ændre, kopiere, tilføje nye data eller overskrive eksisterende data ved at omgå grænsefladen eller søgemaskinerne, der stilles til rådighed af tjenesteudbyderen, uden en separat aftale eller uden at bruge den tjeneste, der stilles til rådighed til dette formål.

Ved at bruge Tjenesten accepterer brugeren, at Tjenesteudbyderen kan bruge de data, som brugeren uploader under brugen af Tjenesten, når som helst og hvor som helst, uden begrænsninger og uden at betale et ekstra gebyr inden for rammerne af den relevante privatlivspolitik.

10. Andre bestemmelser

Produktet forbliver Tjenesteudbyderens ejendom indtil fuld betaling af købsprisen. Hvis produktet af en eller anden grund stadig er i brugerens besiddelse før fuld betaling af købsprisen, er brugeren ansvarlig over for tjenesteudbyderen for alle skader, som ingen kan holdes ansvarlig for.

Hvis Tjenesteudbyderen ikke udøver sine rettigheder i henhold til vilkårene, skal den manglende udøvelse af sådanne rettigheder ikke betragtes som et afkald på sådanne rettigheder. Intet afkald på nogen rettighed er gyldigt, medmindre det udtrykkeligt er skriftligt angivet. Det forhold, at Tjenesteudbyderen ikke strengt overholder et væsentligt vilkår eller en væsentlig betingelse i disse Vilkår ved en enkelt lejlighed, indebærer ikke et afkald på retten til at insistere på streng overholdelse af dette vilkår eller denne betingelse i fremtiden.